Tuesday, October 14, 2008

Det är då man älskar

Först som 27-åring har jag nu äntligen fått lära mig vad sex egentligen handlar om:

Paulina: - Har du känt någon gång, när vi kramas, att du vill krama mig hårdare och hårdare. Mer och mer. Och så gör du det men upptäcker att det ändå inte räcker eftersom kärleken du känner är så mycket starkare än kramen någonsin kan bli? Du vill liksom att kropparna ska smälta samman och bli ett. Det fysiska kommer i vägen. Begränsar. Har du känt så? Vad gör man då?

Tom: - Ja, det har jag. Flera gånger. Det är då man älskar. Det är det sex handlar om.

Paulina: . Ja, det har du ju så rätt i. Det är då man älskar...

Att jag inte har tänkt på det förut.

No comments: