Thursday, November 15, 2007

En andra familj

Foto: DN

Glöm det jag sa om Jonas och Mark. Gösta och Marie-Louise är ju mina riktiga favoriter. Adoptera mig, underbara människor!

No comments: