Friday, August 17, 2007

Och så har jag börjat skapa sarkastisk konst.Dialog inspirerad av Ingvar Oldsbergs sommarprat 2007.

No comments: