Friday, August 31, 2007

Helsinki 12 grader

Dags för mig att lämna Helsinki ännu en gång. Denna gång lite mindre dramatiskt än sist. Inga hjärtesorger, inga tårdrypande avsked. Den här gången ska jag hem och ser fram emot det. Jag kommer hem till något. Till en Tom, ett rum, ett kontor. Kanske så småningom en bil, en framtid och en bokhylla med massor av böcker.

Det är sådant jag uppskattar här i livet.

No comments: