Wednesday, February 4, 2009

Det finns en plats där jag hellre skulle vara

Just nu vill jag vara här. I Malmö, Sweden. Mer exakt här. På konferensen Media Evolution. Min fina chef är där. Björn J är där. Marit Bergman är där. Och Chris Anderson är där.

Kort sagt är det där man ska vara just nu.

Så vad gör jag då här?

No comments: